Kjære renholdskunde

September 25, 2015
Perspektiv

Fra 1. februar 2018 justerer weClean timeprisen fra 395 kr/t til 450 kr/t for renhold etter forespørsel. Selv om vi mener det er på høy tid med en prisøkning, er vi også klar over at de færreste vet hvordan renholdsbransjen opererer. Derfor ønsker vi med dette brevet å kommunisere våre tre hovedgrunner til at vi kom frem til denne avgjørelsen, i tillegg til at vi er åpne om hvor enhver renholdskrone går.

Men først, litt om bransjen
Vi har siden starten prøvd å gå i bresjen for å tilby ærlige og redelige renholdstjenester. Selv om vi ved flere anledninger har blitt omtalt som billigst og best, har vi aldri hatt som mål å være billigst. Vårt formål har alltid vært å tilby tjenester med ryddighet, profesjonalitet og glimt i øyet.

Vi har hatt særlig fokus på arbeidernes rettigheter, noe som gjenspeiles i at vi allerede i november 2015 gikk vekk fra en frilans-modell, til å heller ansette alle renholdere. Men renholdsbransjen er dessverre preget av uærlig praksis, noe utallige forskningsrapporter kan vise til. Blant annet SINTEF og NTNUs rapport publisert februar 2017, hvor det kommer frem at så mange som 4000 renholdsvirksomheter antas å drive ulovlig i Norge.

Uærlig drift undergraver bransjen, fører til at mennesker utnyttes og at de uærlige aktørene får et konkurransefortrinn sammenlignet med de som etterstreber ryddig og lovlig drift. Vi godtar ikke hvordan opportunister har definert bransjen, så vi har valgt å gå vår egen vei for å definere bransjen i vårt eget bilde.

Etter alle rundene vi har gått internt for å finne ut hvordan vi kan endre samfunnets oppfatning av renholdere og renholdstjenester, har vi funnet ut at vi bare må fortsette med det vi allerede gjør, å handle. Fordi handling skaper holdning. Og opplysning gjennom åpenhet og transparens er den den sterkeste handlingene vi har akkurat nå, i vårt ønske om å inspirere andre aktører til mer åpenhet rundt drift. Slik vi også har blitt inspirert av ledestjerner rundt oss.

Vi er glade for statlige insentiver og reguleringer, men bransjen kan ikke endres utelukkende gjennom eksternt press. Forandringen må også komme innenfra.

1) Tarifflønnen går opp
Når vi da skal snakke om prisøkningen, er det først og fremst greit å ta for seg økningen av renholdsarbeidernes tarifflønn. Da vi startet weClean i september 2015 var tariffbestemt minstelønn 169,37 kr/t. Siden den gang har denne satsen blitt justert opp flere ganger, og ved siste justering 1. mai, 2017, ble den økt til 177,63 kr/t. Dette er altså brutto-beløpet som betales direkte til renholder per time. I tillegg tilkommer det en rekke andre kostnader forbundet med lønnsutbetaling og arbeidsgiveransvar (se faktaboks).

2) Konsumprisindeksen har gått opp
Konsumprisindeksen (KPI) beskriver utviklingen i konsumpriser for varer og tjenester etterspurt av private husholdninger bosatt i Norge (SSB.no). Statistikken viser en økning på 5,5% mellom september 2015 og desember 2017, som for oss tilsvarer en økning i timepris fra kr 395,- til kr 416,60.

Den viktigste grunnen til at vi øker prisene er vår intensjon om å være bransjens beste når det kommer til renholdsfaglig kompetanse og renholdsarbeidernes rettigheter. Denne intensjonen er tidligere juridisk festet i vår aksjonæravtale, hvor det står skrevet at 10% av selskapets fremtidige utbytte skal bli fordelt til våre renholdere basert på hvor mange timer de har arbeidet. weClean bygges av arbeidere, for arbeidere.

Mange bedrifter følger slavisk frasen “Kunden kommer alltid først”, noe vi mener er unyansert og dogmatisk. Det er selvsagt viktig for oss å levere en tjeneste våre kunder er tilfreds med, men sett i lys av avsløringene om forholdene i renholdsbransjen, har det blitt en fanesak for oss å sørge for at kundenes rettigheter ikke går på bekostning av renholdernes. Når kundens ønsker og behov overkjører servicetilbyderens ønsker og behov, oppstår en ubalanse rotet i et selvisk ønske om økonomisk vekst, noe som ikke er bærekraftig. Har man ansatte i bedriften som er føler seg trygge og fornøyde, derimot, opplever vi å kunne tilby en premium tjeneste som skiller oss ut i dagens marked.

3) Mer for pengene
Så, hvordan får man enda mer fornøyde vaskere? For oss begynner det på arbeidsplassen, og i denne konteksten handler det om at opplæringen, lønningen og rammene vi tilbyr våre vaskere, samsvarer med timeprisen vi tilbyr markedet. Det er her økningen kommer inn: øker vi timeprisen, øker vi den potensielle verdien vi kan levere på en time. Øker vi verdien levert per time, forbedrer vi bedriftens verdikjede. Investerer vi oss i våre ansatte, investerer våre ansatte seg i arbeidet og våre kunder. Dermed får vi mindre sykefravær, mer trygghet, økt lojalitet, økt eierskap, økt motivasjon og sterkere lagånd.

For å få til dette, har vi de siste årene arbeidet med noe vi kaller weClean Academy, en intern vaskeskole for våre ansatte, hvor vi kombinerer praksis, teori, teknologi og holdninger for å kunne tilby en opplæring som er enda mer omfattende, grundig og sømløs enn den vi tilbyr per idag. Alle vaskerne våre må etter hvert gjennomføre denne opplæringen og vil dermed få en lønnsøkning fra 178,- kr/t (tariffavtalt minstelønn) til 182,- kr/t.

Det vil ta noen måneder før våre kunder vil oppleve at weClean Academy er fullt implementert i vår drift. I mellomtiden tilbyr vi en faktaboks som bryter ned disse tallene, slik at du forstår hvordan økonomien ser ut fra vår side, om du noen gang bestemmer deg for å kjøpe hjemmerenhold fra oss.

Veien til et samfunn uten svart arbeid og sosial dumping er brolagt med åpenhet, hardt arbeid og kompromissløs praksis. Vi takker derfor alle våre kunder, følgere og venner som støtter oss i vår reise.

Og vi takker dere som tok dere tid til å lese dette.


Kjærlighet,
weClean-fellesskapet

hereweare

Schweigaardsgate 34 E
0191 Oslo

   

hereweare@weclean.no
+47 904 81 060

   

© hereweare.no 2018